بایگانی

امنیت شبکه:Network Security

امنیت شبکه شامل مقررات و سیاست‌های گرفته شده توسط مدیریت شبکه است.

که به منظور جلوگیری و نظارت بر دسترسی غیرمجاز، سوء استفاده، اصلاح، یا ایجاد محدودیت در شبکه‌های کامپیوتری و منابع قابل دسترس در شبکه، تدوین و اعمال می‌گردد.

کاربران یک شناسه و رمز عبور یا اطلاعات تصدیق کننده دیگری را انتخاب می‌کنند یا به آنها اختصاص داده می‌شود

که به آن‌ها اجازه دسترسی به اطلاعات و برنامه‌های درون اختیاری خود را می‌دهد.

انواع شبکه‌های کامپیوتری چه دولتی و چه خصوصی را پوشش می‌دهد که در مشاغل روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرند:

انجام معاملات و ارتباطات بین کسب و کارها، سازمان‌های دولتی و افراد.

شبکه‌ها می‌توانند خصوصی باشند، مانند درون یک شرکت.

امنیت شبکه در سازمان‌ها، بنگاه‌ها، و انواع دیگر موسسات نقش مهمی دارد.

رایج‌ترین و ساده‌ترین راه حفاظت از یک منبع شبکه با اختصاص آن یک نام منحصر به فرد و یک رمز عبور مربوطه است.