بایگانی

Hashing چیست؟Hash چیست؟ بررسی مفهوم هشینگ (Hashing) و هش(Hash) در رمزنگاری
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و … با برترین های ایران

یک مثال از استفاده hash برای بررسی یکپارچگی دیتا این است که فرستنده یک الگوریتم hash را برای هر بسته از دیتا اجرا می کند و نتیجه را به بسته متصل می کند. دریافت کننده بسته همان hash را روی بسته دریافتی اجرا می کند و نتیجه بدست آمده را با خروجی hash که فرستنده ارسال کرده است مقایسه می کند.

اگر مقایسه یکی بود به این معناست که بسته در حین ارسال تغییری نداشته و سالم به مقصد رسیده است. اگر یک بیت از بسته ارسالی تغییر کند hash مقصد با hash ارسالی توسط مبدا متفاوت خواهد بود و مقصد متوجه خواهد شد که بسته مشکل دارد.

وب سایت توسینسو
مشهورترین روش های hash به شرح زیر هستند :

(Message digest 5 (MD5 :در این الگوریتم digest ایجاد شده 128 بیتی است.
(Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1 :در این الگوریتم digest ایجاد شده 160 بیتی است.


(Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2 :در این الگوریتم digest ایجاد شده می تواند بین 224 تا 512 بیت باشد.
در روش های hashing نیز همانند بحث رمزنگاری مقدار بزرگتر نشان دهنده امنیت بیشتر است.