بایگانی

به رمز ارزها مالیات تعلق نمی‌گیرد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعتقاد دارد استفاده از رمز ارز‌ها برای واردات مجاز است و از نظر شرعی مشکلی ندارد.

او همچنین اعلام کرد به اعتقاد اکثر مراجع رمز ارزها مالیات ندارند.

«غلامرضا مصباحی مقدم» در هفتمین همایش مالی اسلامی با موضوع رمز ارز‌ها اظهار داشت استفاده از رمز ارز‌ها که در کشور تولید یا در بازار جهانی خریداری شده، برای واردات فناوری کالا و خدمات مجاز است و از نظر شرعی مشکلی ندارد:

«این پدیده‌ای نوظهور است که با وجود شفافیت، ابهامات زیادی دارد. در صورتی می‌توانیم بگوییم که رمز ارز‌ها مالیات دارند که یا بانک مرکزی آن را منتشر کرده باشد یا پشتیبانی مصوبه قانونی داشته باشد.»

با وجود 180 بانک مرکزی در جهان 15هزار رمز ارز داریم که غالب کشور‌ها آن را به صورت رسمی نپذیرفته‌اند:

«اگر رمز ارز‌ها تبدیل به پول رایج شوند می‌توان گفت که منفعت مصرفی و مالیات دارند.»

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد غالب مراجع معتقدند که رمز ارزها مالیات ندارند با این حال می‌توان از آن‌ها برای واردات استفاده کرد.

او در پایان اظهار داشت با حضور صالح آبادی در بانک مرکزی شاهد تحول جدی در شورای فقهی بانک مرکزی و اجرای مصوبات آن تا بدنه بانک‌ها و آموزش خواهیم بود.

گفتنی است هفتمین همایش مالی اسلامی با محوریت رمزارزها امروز برگزار شد.

فناوری دفتر کل توزیع شده

اینترنت ارزش و دفتر کل جهانی، امکان سنجی ایجاد رمز ارز ملی، بررسی انواع رمز ارزها از منظرفقهی، اقتصادی، حقوقی، مالی، حسابداری.

بررسی چگونگی مواجهه‌ سایر کشور ‌ا با رمزارزها و حاکمیت شرعی در عصر دیجیتال از جمله محورهای این همایش بودند.

لازم به ذکر است پیش از این، عضو مجلس خبرگان معامله رمز ارزها را بنابر دستورات فقهی اسلام جایز ندانسته بود.

به اعتقاد وی اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفینی داشته باشد و چیزی مانند رمز ارزها که اعتبار محض است ارزش ندارد.