بایگانی

هاستینگ به چه معناست؟

هاست

در عام ترین معنای آن، سرویسی است.

از طریق آن منابع ذخیره سازی و محاسباتی در اختیار یک فرد یا سازمان برای اسکان و نگهداری یک یا چند وب سایت و خدمات مرتبط است.

در حالی که میزبانی نیازی به مبتنی بر IP ندارد، اکثریت قریب به اتفاق نمونه‌ها خدمات مبتنی بر وب هستند.

به وب‌سایت یا سرویس وب اجازه می‌دهند تا در سطح جهانی از اینترنت در دسترس باشند.

هاست به عنوان میزبانی وب یا میزبانی وب سایت نیز شناخته می شود.


فرهنگ لغت


اینترنت


خدمات وب


میزبانی

با تکامل فناوری و مدل‌های تحویل، میزبانی به فرمت‌های مختلفی از جمله میزبانی مشترک، میزبانی اختصاصی و میزبانی ابری تبدیل شده است.

علاوه بر وب سایت ها، میزبانی ممکن است شامل میزبانی داده/ذخیره، میزبانی برنامه/نرم افزار و میزبانی خدمات فناوری اطلاعات باشد.

این خط نیز با محاسبات ابری و مجازی سازی محو می شود که سطح دیگری از پیچیدگی و سفارشی سازی را امکان پذیر می کند.