نقش IT در جهانی شدن تحقیق و توسعه و رقابت در تولید و تجارت

نقش IT در جهانی شدن تحقیق و توسعه و رقابت در تولید و تجارت

بمرور زمان کوچک وکوچکتر شدن جهان وتصور آن در مقیاس دهکده جهانی جامه واقعیت به خود پوشیده و پذیرش یک چنین حقیقتی برای ملل مختلف نیز به علت ملموس شدن آن ساده تر میگردد. در عصر حاضر دیگر دسترسی به اطلاعات مشکل عمده محسوب نگردیده بلکه پردازش و کاربردی کردن آن را بایستی با اهمیت ویژه تلقی نمود. رقابت در محدوده های جغرافیائی دیگر مفهوم خاصی ندارد و بلکه بایستی رقابت را متاثر از زمان و در پدیده جهانی شدن در جهان بدون مرز برنامه ریزی و عمل نمود . جهان در حال توسعه با مشکلات تطبیق با واقعیت ها روبرو بوده و متاسفانه در اکثر آنها نیز در مقابل سرعت تغییر و تحول یک نوع بلاتکلیفی مشهود میباشد . بایستی این واقعیت پذیرفته شود که در برخی از موارد سرعت تغییر از سرعت درک آن فزونی گرفته و به اصطــلاح قبل از ملموس شدن یک پدیده ای لازم مینماید خواه ، نا خواه گرایش به سمت پدیده ای دیگری باشد که از عرصه های مختلف تولید و تجارت و با جاذبه های خاص و در کمترین زمان ممکن در معرض دید قرار می گیرد که شاید زمانی تصور آن نیز میتوانست غیر ممکن باشد.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.